NEW CIRCLE VORMT DE SCHAKEL TUSSEN SLOOP EN NIEUWBOUW
EN HEEFT OOG VOOR DE BELANGEN VAN DE MENS EN HAAR OMGEVING.

Stoffeninventarisatie

New Circle inventariseert met 3D cameraopnames, zodat u snel en digitaal weet welke materialen en welke hoeveelheden zich in uw vastgoed object bevinden. Onder het motto meten is weten.

Een juiste meting is essentieel waarna New Circle samen met u bepaalt welke materialen een op een kunnen worden hergebruikt en welke materialen we een 2e duurzaam leven kunnen geven.

Wij streven ernaar om alle gebruikte materialen, volgens de ladder van Lansink, zo hoogwaardig mogelijk weer in te zetten.

Voor New Circle bestaat geen afval, wij maken nieuwe grondstof!

Sociaal Duurzame Daken

Samen met een van onze partners heeft New Circle een uniek inruilconcept ontwikkeld voor hellende daken.

Wij ruilen al uw dakpannen in, zorgen ervoor dat al deze pannen weer duurzaam worden ingezet, hierbij spelen medewerkers met afstand tot de arbeidsmarkt een zeer prominente rol en u voldoet aan de SROI verplichtingen.

Voor New Circle bestaat geen afval, wij maken nieuwe producten!

Schanskorven

New Circle levert Ecologische Schanskorven waardoor de afname van populatie insecten een halt kan worden toegeroepen.

De korven zijn zeer geschikt voor het nestelen van insecten wat een positieve bijdrage levert aan de ruggengraat van ons ecosysteem.

Deze ecologische korf wordt volledig duurzaam geproduceerd van gebruikte bouwmaterialen en zijn eenvoudig stapelbaar voor bijvoorbeeld een erf of weg afscheiding.

Voor New Circle bestaat geen afval, wij maken het circulair!

Geluidsabsorberende tegel

New Circle levert circulaire Geluidsabsorberende wand of plafond tegels, deze kunnen een geluidsreductie realiseren van maar liefst 15dba.

Een fijne akoestiek werkt positief bij het communiceren onder werknemers, draagt bij aan een prettige werksfeer en verminderd ziekteverzuim en stress.

Voor New Circle bestaat geen afval, wij werken aan een gezond werkklimaat!

Bedrijf

New Circle is een jonge organisatie die zich richt op circulair bouwen; materialen aan het einde van de technische levensduur van een gebouw hergebruiken als grondstof voor nieuwe gebouwen, waardoor er zo min mogelijk gebruik gemaakt hoeft te worden van nieuwe grondstoffen. In de bouwwereld verdwijnen veel materialen bij het afval, zonder dat er stilgestaan wordt bij de mogelijkheid tot hergebruik van deze materialen.

Door het bundelen van operationele slagkracht, een geweldig netwerk en veel creativiteit is New Circle ontstaan; een organisatie die het hergebruik van materialen in de bouw als hoofddoel heeft.

New Circle onderneemt vanuit de duurzame gedachte. Duurzaamheid betekent voor ons een bijdrage leveren aan de mens en haar leefomgeving door het hergebruik van materialen in de bouw.

Ons netwerk bevindt zich in de bouwwereld. Voor aannemers, projectontwikkelaars, bouwende ontwikkelaars en bezitters van onroerend goed willen wij een duurzame bijdrage leveren aan vastgoed. Dit doen wij door te inventariseren welke grondstoffen er vrijkomen uit bestaand vastgoed, maar ook door het aanleveren van duurzame materialen.

Door onze rol als schakel tussen sloop en nieuwbouw en als bemiddelaar van grondstoffen, dragen wij bij aan onze planeet. Als u met ons meedoet, dan doen we dat samen!

Missie

In deze tijd van steeds schaarser wordende grondstoffen en de hoge kosten die voortkomen uit het delven van deze grondstoffen, wordt hergebruik van grondstoffen steeds belangrijker. De huidige manier van recycling is grotendeels gebaseerd op het maximaliseren van winst in plaats van het behoud van grondstoffen. Hierdoor worden waardevolle grondstoffen nog steeds massaal vernietigd. Om uitputting van grondstoffen tegen te gaan, is het ook in de bouwwereld noodzakelijk om grondstoffen te gaan hergebruiken.

New Circle vormt de schakel tussen sloop en nieuwbouw en heeft oog voor de belangen van de mens en haar omgeving. Materialen die uit de sloop vrijkomen, worden hergebruikt en zo teruggebracht in de nieuwbouw in de vorm van grondstoffen of als nieuw product.

Visie

New Circle wil bijdragen aan een omgeving waar het logisch is dat een gebouwde omgeving bestaat uit een verzameling van grondstoffen die hergebruikt en opnieuw ingezet kunnen worden. Dit is waar duurzaamheid om draait. De winstgevendheid is hier enerzijds financieel en anderzijds als bijdrage aan de omgeving.

Werkwijze

De werkwijze van New Circle is een methodiek bestaande uit 9 fases die gericht is op het circulair maken van het sloop- en bouwproces. Met de toepassing van deze methodiek wordt een transparant proces ontwikkeld, waarbij de opdrachtgever controle heeft en volledig ontzorgd wordt doordat deze elke fase afzonderlijk in kan zetten. New Circle wil met deze methodiek laten zien dat duurzaam en sociaal slopen niet duurder is dan traditioneel slopen.

De 9 fases:

  1. Planvorming
  2. Stoffen- en asbestinventarisatie
  3. Database
  4. Duurzaam & sociaal bestek
  5. Directieraming
  6. Aanbestedingsproces
  7. Buurtparticipatie
  8. Voorsloop
  9. Toezicht / directie voering

Tijdens een inspectie is het mogelijk om een combinatie te maken van een normale rapportage en een digitale rapportage. Naast de standaard bevindingen en bijbehorende foto’s, wordt er op locatie een panorama foto gemaakt. Deze foto geeft de gehele ruimte weer waar de inspectie heeft plaatsgevonden en kan overal worden geraadpleegd worden via een online registratiesysteem. Bijzondere elementen worden op de foto aangeduid door middel van een kleurvlak en vanuit dit kleurvlak kunnen details worden toegevoegd om een nog realistischer beeld te geven van de situatie/ locatie.

New Circle licht haar werkwijze uiteraard graag toe in een persoonlijk gesprek.

Partners

Neem contact met ons op