Bedrijf

New Circle is een jonge organisatie die zich richt op circulair bouwen; materialen aan het einde van de technische levensduur van een gebouw hergebruiken als grondstof voor nieuwe gebouwen, waardoor er zo min mogelijk gebruik gemaakt hoeft te worden van nieuwe grondstoffen. In de bouwwereld verdwijnen veel materialen bij het afval, zonder dat er stilgestaan wordt bij de mogelijkheid tot hergebruik van deze materialen.

Door het bundelen van operationele slagkracht, een geweldig netwerk en veel creativiteit is New Circle ontstaan; een organisatie die het hergebruik van materialen in de bouw als hoofddoel heeft.

New Circle onderneemt vanuit de duurzame gedachte. Duurzaamheid betekent voor ons een bijdrage leveren aan de mens en haar leefomgeving door het hergebruik van materialen in de bouw.

Ons netwerk bevindt zich in de bouwwereld. Voor aannemers, projectontwikkelaars, bouwende ontwikkelaars en bezitters van onroerend goed willen wij een duurzame bijdrage leveren aan vastgoed. Dit doen wij door te inventariseren welke grondstoffen er vrijkomen uit bestaand vastgoed, maar ook door het aanleveren van duurzame materialen.

Door onze rol als schakel tussen sloop en nieuwbouw en als bemiddelaar van grondstoffen, dragen wij bij aan onze planeet. Als u met ons meedoet, dan doen we dat samen!

Werkwijze

De werkwijze van New Circle is een methodiek bestaande uit 9 fases die gericht is op het circulair maken van het sloop- en bouwproces. Met de toepassing van deze methodiek wordt een transparant proces ontwikkeld, waarbij de opdrachtgever controle heeft en volledig ontzorgd wordt doordat deze elke fase afzonderlijk in kan zetten. New Circle wil met deze methodiek laten zien dat duurzaam en sociaal slopen niet duurder is dan traditioneel slopen.

De 9 fases:

  1. Planvorming
  2. Stoffen- en asbestinventarisatie
  3. Database
  4. Duurzaam & sociaal bestek
  5. Directieraming
  6. Aanbestedingsproces
  7. Buurtparticipatie
  8. Voorsloop
  9. Toezicht / directie voering

Tijdens een inspectie is het mogelijk om een combinatie te maken van een normale rapportage en een digitale rapportage. Naast de standaard bevindingen en bijbehorende foto’s, wordt er op locatie een panorama foto gemaakt. Deze foto geeft de gehele ruimte weer waar de inspectie heeft plaatsgevonden en kan overal worden geraadpleegd worden via een online registratiesysteem. Bijzondere elementen worden op de foto aangeduid door middel van een kleurvlak en vanuit dit kleurvlak kunnen details worden toegevoegd om een nog realistischer beeld te geven van de situatie/ locatie.

New Circle licht haar werkwijze uiteraard graag toe in een persoonlijk gesprek